RO NATO

ROMÂNIA - Biroul Naţional de Codificare

AC/135
Biroul Naţional de Codificare Codul NCAGE Documentaţii tehnice/Eliberare certificate Contact EN
Biroul Naţional de Codificare Codul NCAGE Documentaţii tehnice/Eliberare certificate Contact Contact
BNC

Biroul Naţional de Codificare (BNC) este structura operaţională centrală care asigură managementul activităţii de codificare a articolelor de înzestrare din domeniul apărării la nivel naţional şi gestionarea bazei de date naţionale cu articole de înzestrare din domeniul apărării (Fişierul General cu Articole - FGA).

BNC asigură interfaţa obligatorie în domeniul codificării articolelor de înzestrare, în relaţiile României cu statele membre NATO sau afiliate la SCN şi reprezintă ţara în Comitetul Aliat AC/135.

BNC este unica structură naţională abilitată să atribuie coduri NATO pentru articolele de înzestrare fabricate în ţară (NATO Stock Numbers - NSN) şi coduri NATO de agent economic (NCAGE) agenţilor economici rezidenţi în România.

Pe plan naţional, BNC îşi desfăşoară activitatea în baza următoarelor acte normative:

  • HG nr. 445/10.04.2003, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de codificare a articolelor de înzestrare;
  • Ordine ale ministrului apărării naţionale şi proceduri interne emise de directorul BNC.

În exercitarea atribuţiilor privind managementul SCN, BNC este abilitat să emită norme şi reglementări specifice.

Biroul Naţional de Codificare funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale - Comandamentul logistic întrunit şi are indicativul U.M. 02579 Bucureşti. Mai multe detalii despre localizare şi puncte de contact pot fi găsite în secţiunea Contact

Produsele Biroului Naţional de Codificare constau în bazele de date rezultate din procesul de codificare desfăşurat pe plan intern şi internaţional, referitoare la:

În baza HG 445/2003, Biroul Naţional de Codificare prestează următoarele servicii:


Avantajele utilizării NSN

interoperabilitate

Interoperabilitate

costuri

Reducerea costurilor logistice

standardizare

Standardizare


© 2018 Biroul Naţional de Codificare