RO-NATO

ROMÂNIA - Biroul Național de Codificare

AC/135
NCAGE

Determinarea sursei reale de provenienţă a unui articol de înzestrare reprezintă una din cele mai importante condiții necesare implementării sistemului unitar de identificare a articolelor (STANAG nr. 3151). Aceasta este sursa de unde va fi obţinută documentaţia, iar localizarea sa oferă detalii despre responsabilităţile de codificare.

Deşi SCN foloseşte codul NATO de agent economic (NCAGE) în principal pentru a identifica producătorii articolelor de înzestrare, aceste coduri sunt folosite de multe ţări într-o largă varietate de procese logistice.

Codul NCAGE constă din 5 caractere, pentru România având formatul #***L. (#=cifră, *=caracter alfanumeric, ultimul caracter obligatoriu – L)

IMPORTANT

Biroul Național de Codificare nu percepe taxe pentru alocarea codului NCAGE.

Termenul pentru alocarea codului NCAGE este între 3 şi 10 zile lucrătoare.

Codul NCAGE se acordă o singură dată și este activ cât timp entitatea solicitantă nu și-a modificat denumirea/CIF.

Structuri eligibile pentru alocarea codului NCAGE


Metodologia de obținere a codului NCAGE

Solicitarea de alocare a unui cod NCAGE pentru o entitate eligibilă poate fi făcută în două moduri:

NCAGE

1. Prin accesarea Instrumentului online de căutare/alocare cod NCAGE, reprezintă metoda oficială în cadrul SCN, aplicabilă tuturor entităților solicitante, indiferent de motivația solicitării.

IMPORTANT

Toate entitățile care solicită codul NCAGE în vederea înscrierii în Programul guvernamental SAM (System for Award Management) vor utiliza instrumentul online de căutare/alocare cod NCAGE.

Utilizați tutorialul video și ghidul privind înscrierea în SAM pus la dispoziție de AC/135 în cadrul acestui instrument, pentru a evita erorile de înregistrare.


NCAGE

2. Prin descărcarea, completarea și transmiterea la BNC a unui set de formulare. Această metodă se adresează exclusiv entităților (producători, furnizori și prestatori de servicii) care doresc să fie incluse în baza de date națională cu agenții economici care dețin cod NCAGE și prezintă interes pentru structuri din Ministerul Apărării Naționale. Solicitanții pot opta pentru emiterea unui certificat de atestare a codului NCAGE.

IMPORTANT

Certificatul de atestare a codului NCAGE este un document național, se eliberează doar în limba română și are drept scop atestarea faptului că deținătorul are atribuit un cod NCAGE și a fost introdus în baza de date națională cu entități care prezintă interes pentru MApN. Certificatul de atestare a codului NCAGE nu este un document obligatoriu în cadrul SCN.

Eliberarea certificatului se face în mod direct delegatului agentului economic solicitant, în baza actului de identitate şi a unei delegaţii emise de director/administrator. Nu se trimit certificate prin email.


Actualizarea datelor NCAGE

Actualizarea datelor NCAGE se face:


Întrebări frecvente privind codul NCAGE

Ce este codul NCAGE?

Codul NATO de agent economic (NATO Commercial and Government Entity code – NCAGE) reprezintă principalul identificator din cadrul Sistemului de codificare NATO, al sursei de proveniență a articolelor de înzestrare. Acesta reține denumirea, adresa și datele de contact ale entității, fiind recunoscut în mediul internațional și utilizat într-o mare varietate de procese logistice și administrative, precum înregistrarea în SAM (System for Award Management – USA).

Poate avea o entitate atribuite mai multe coduri NCAGE?

O entitate poate avea atribuit un singur cod NCAGE activ la un moment dat. Dacă este atribuit din eroare un al doilea cod NCAGE activ, rugăm contactați BNC la adresa ncage@roncb.ro.

Cum pot trimite solicitarea de atribuire a unui cod NCAGE?

Accesează Instrumentul online de căutare/alocare cod NCAGE la adresa https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/CageTool/home și caută după denumirea entității. Dacă entitatea nu este găsită, dă click pe butonul Request new și completează formularul aferent. Acesta va fi transmis automat către BNC, după validarea pe adresa de email a inițiatorului. BNC vă va transmite codul NCAGE alocat pe emailul de contact în 3-10 zile lucrătoare. Verificarea datelor NCAGE se face la aceeași adresă, prin căutare după denumire sau NCAGE.

Când trebuie trimise formularele Cerere și chestionar?

Cele două formulare trebuie descărcate și trimise doar dacă optați pentru obținerea unui cod NCAGE și includerea în baza de date națională cu entitățile care prezintă interes pentru MApN (în scopul unei vizibilități mai largi pentru structurile din domeniul apărării naționale, precum și a unor colaborări viitoare cu aceste structuri). În cadrul chestionarului, puteți opta pentru eliberarea unui certificat de atestare a codului NCAGE.

Este necesar certificatul de atestare a codului NCAGE pentru participarea la licitații organizate de structuri din domeniul apărării naționale?

Nu. Participarea la licitații organizate de structuri din domeniul apărării naționale este condiționată doar de deținerea unui cod NCAGE activ, verificabil prin accesarea Instrumentului online de căutare/alocare cod NCAGE la adresa https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/CageTool/home, care reprezintă singura bază de date oficială. Certificatul atestă doar faptul că deținătorul are alocat un cod NCAGE și a fost de acord să furnizeze anumite date suplimentare (înscrise în formularul – chestionar), fapt care îi permite înscrierea în baza de date internă a MApN, cu entități care activează în domenii de interes pentru apărare.

Pot obține certificatul de atestare a codului NCAGE ulterior obținerii codului NCAGE?

Da. Dacă aveți deja alocat un cod NCAGE activ și optați pentru includerea în baza de date națională cu entități care prezintă interes pentru structuri din domeniul apărării, este suficient să descărcați formularele, să completați și să transmiteți doar chestionarul, menționând codul NCAGE deținut și bifând opțiunea de eliberare a unui certificat NCAGE.

Ce trebuie să fac pentru înregistrarea în SAM?

System for Award Management (SAM) este gestionată de guvernul SUA, iar BNC nu poate oferi alt sprijin decât alocarea codului NCAGE. O cerință a înregistrării în SAM este potrivirea exactă a datelor din NCAGE privitoare la denumirea și adresa entității. Accesați Instrumentul online de căutare/alocare cod NCAGE la adresa https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/CageTool/home, care oferă un tutorial video și un ghid referitor la înregistrarea în SAM.


Mai multe detalii privind codul NCAGE pot fi obținute la:

© 2018 Biroul Național de Codificare