RO-NATO

ROMÂNIA - Biroul Național de Codificare

AC/135
BNC

Biroul Naţional de Codificare (BNC)

Este structura operaţională centrală care asigură managementul activităţii de codificare a articolelor de înzestrare din domeniul apărării la nivel naţional şi gestionarea bazei de date naţionale cu articole de înzestrare din domeniul apărării (Fişierul General cu Articole - FGA).

BNC asigură interfaţa obligatorie în domeniul codificării articolelor de înzestrare, în relaţiile României cu statele membre NATO sau afiliate la SCN şi reprezintă ţara în Comitetul Aliat AC/135.

BNC este unica structură naţională abilitată să atribuie coduri NATO pentru articolele de înzestrare fabricate în ţară (NATO Stock Numbers - NSN) şi coduri NATO de agent economic (NCAGE) agenţilor economici rezidenţi în România.

Pe plan naţional, BNC îşi desfăşoară activitatea în baza următoarelor acte normative:

 • HG nr. 445/10.04.2003, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de codificare a articolelor de înzestrare
 • Ordine ale ministrului apărării naţionale şi proceduri interne emise de directorul BNC

În exercitarea atribuţiilor privind managementul SCN, BNC este abilitat să emită norme şi reglementări specifice.

Biroul Naţional de Codificare funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale – Statul Major al Apărării - Comandamentul Logistic Întrunit şi are indicativul Unitatea Militară nr. 02579 Bucureşti. Mai multe detalii despre localizare şi puncte de contact pot fi găsite în secţiunea Contact.

Conducerea BNC

person

Director

Colonel DĂNILĂ VICTOR


person

Șef serviciu management codificare (director adjunct)

Colonel HOBINCĂ DANIEL


Organizarea BNC

Biroul Național de Codificare este organizat în două module: un modul de management (Serviciul management codificare) și un modul de execuție (Secția catalogare).

Management

Serviciul management codificare, reprezintă țara pe plan internațional în domeniul codificării articolelor de înzestrare și asigură managementul activității de codificare la nivel național, acționând prin următoarele structuri:

 • Biroul management codificare, responsabil pentru implementarea principiilor și procedurilor naționale în concordanță cu SCN, interoperabilitatea între categoriile de forțe ale armatei în domeniul codificării articolelor de înzestrare și instruirea personalului implicat în activitatea de codificare
 • Biroul instrumente catalogare, responsabil cu managementul și actualizarea instrumentelor de catalogare și alocarea codurilor NCAGE agenților economici rezidenți în România
 • Compartimentul colaborare internațională și compartimentul tehnologie informațională, sunt structuri prin care se realizează interfața cu mediul internațional și managementul sistemelor specifice de date

Catalogare

Secția catalogare, este structura responsabilă cu executarea activității de codificare, având atribuții privind:

 • Aplicarea procedurilor de identificare a articolelor de înzestrare în baza documentațiilor tehnice transmise conform contractelor de achiziții
 • Eliberarea certificatelor de recepție a documentațiilor tehnice
 • Alocarea și actualizarea codurilor NATO de articol (NSN) la solicitarea structurilor naționale și birourilor naționale de codificare din țările aliate SCN, în conformitate cu procedurile specifice SCN
 • Mentenanța și actualizarea FGA

Produse și servicii oferite de BNC

Produse

Produsele Biroului Naţional de Codificare constau în bazele de date rezultate din procesul de codificare desfăşurat pe plan intern şi internaţional, referitoare la:

 • Fisierul general cu articole de inzestrare reprezintă baza de date naţională cu articolele de înzestrare care au obţinut cod NSN
 • Catalogul agenţilor economici, reprezintă baza de date cu agenţii economici care au obţinut Codul NATO de agent economic (NCAGE)

În baza HG 445/2003, Biroul Naţional de Codificare prestează următoarele servicii:

 • Alocarea codului de agent economic (NCAGE)
 • Acreditarea agenţilor economici pentru elaborarea de documentaţii tehnice conform procedurilor SCN
 • Eliberarea certificatului de recepţionare a datelor de codificare, conform clauzei contractuale de codificare din contractele de achiziţii
 • Servicii de instruire în domeniul codificării NATO
 • Asistenţă tehnică în domeniul codificării articolelor de înzestrare din domeniul apărării (asigurare documentații tehnice necesare desfășurării activității de elaborare a proiectelor de identificare)

© 2018 Biroul Național de Codificare