RO NATO

ROMÂNIA - Biroul Naţional de Codificare

AC/135
Biroul Naţional de Codificare Codul NCAGE Documentaţii tehnice/Eliberare certificate Contact EN
Biroul Naţional de Codificare Codul NCAGE Documentaţii tehnice/Eliberare certificate Contact Contact
NSN

În conformitate cu Clauza contractuală de codificare - CCCod (a se vedea Anexa A la STANAG 4177) şi a instrucţiunilor specifice incluse în contractele de furnizare încheiate între producători/furnizori şi structuri din compunerea Ministerului Apărării Naţionale, producătorul/furnizorul este obligat să pună la dispoziţia Biroului naţional de codificare documentaţia tehnică şi/sau de identificare a produselor livrate.

Legislaţia naţională care reglementează acest domeniu este reprezentată de HG nr. 445/10.04.2003, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de codificare a articolelor de înzestrare.

Clauza contractuală de codificare (CCCod) este clauza inclusă în contractul de achiziţie, prin care furnizorul se obligă să pună la dispoziţia Biroului Naţional de Codificare datele tehnice necesare identificarii articolelor de înzestrare contractate (desene tehnice, specificaţii şi documentaţii înrudite) şi, dacă este necesar, să pregătească proiectele pentru identificarea acestora.

Documentaţii tehnice specifice în domeniul codificării reprezintă un set de documente prezentate sub formă de proiect de identificare sau sub o altă formă prevazută într-un contract, elaborate de furnizor şi/sau structurile utilizatoare, care conţine datele necesare stabilirii identităţii unice a unui articol de înzestrare (denumirea, ansamblul criteriilor şi proprietăţilor care îl definesc). Se livrează în baza CCCod sau a unui instrument contractual echivalent (acord formal), prin care furnizorul se angajează să transmită Biroului Naţional de Codificare datele tehnice necesare codificării.

Certificatul de recepţionare a datelor de codificare (CRDC) este documentul emis de Biroul Naţional de Codificare furnizorului de articole de înzestrare pentru probarea îndeplinirii clauzei contractuale de codificare în faţa autorităţii contractante.

Pentru emiterea CRDC, la transmiterea către BNC a documentaţiei tehnice, trebuie furnizate următoarele informaţii:
  • Date despre titularul de contract - denumire, cod NCAGE, persoană de contact, telefon, email;
  • Numărul contractului de achiziţie publică;
  • Denumirea autorităţii contractante;
  • Beneficiarul contractului de achiziţie publică, unitatea/unităţile militare la care se vor livra articolele contractate şi data (termenul) de livrare;
  • Denumirea articolului/articolelor;
  • Referinţa producătorului (codul de identificare al articolului la fabricant);
  • Denumirea producătorului (dacă furnizorul nu este şi fabricant al articolelor livrate);
  • Referinţa furnizorului (dacă este diferită de cea a fabricantului);
  • Caracteristicile tehnice ale articolului, sub formă tabelară, care să permită identificarea fără echivoc a acestuia şi individualizarea faţă de toate celelalte articole din aceeaşi categorie;
  • Documentaţii anexe (pliante, specificaţii tehnice, ghiduri de utilizare, fotografii, desene, schiţe de execuţie etc.).

IMPORTANT

Datele de codificare extrase din documentaţia tehnică sunt folosite în activitatea de codificare NATO a articolelor de înzestrare din Ministerul Apărării Naţionale, activitate ce are ca finalitate alocarea unui număr de stoc NATO (NSN) pentru fiecare articol codificat, sau înscrierea ca utilizator al acelui NSN, în situaţia în care articolul în cauză este deja codificat.

Agenţii economici nu pot avea acces direct la codurile NSN din baza de date de codificare. Vizualizarea codurilor NSN din Sistemul de codificare NATO presupune accesarea unui abonament la NMCRL - Catalogul cu referinţe pentru logistică.

Mai multe detalii privind furnizarea datelor de codificare şi eliberarea certificatului de recepţie a datelor de codificare pot fi obţinute la:

© 2018 Biroul Naţional de Codificare