RO NATO

ROMÂNIA - Biroul Naţional de Codificare

AC/135
Biroul Naţional de Codificare Codul NCAGE Documentaţii tehnice/Eliberare certificate Contact EN
Biroul Naţional de Codificare Codul NCAGE Documentaţii tehnice/Eliberare certificate Contact Contact
OK

Determinarea sursei reale de provenienţă a unui articol de înzestrare reprezintă una din cele mai importante premise necesare implementării sistemului unitar de identificare a articolelor (STANAG nr. 3151). Aceasta este sursa de unde va fi obţinută documentaţia, iar localizarea sa oferă detalii despre responsabilităţile de codificare.

Deşi SCN foloseşte codul NATO de agent economic (NCAGE) în principal pentru a identifica producătorii, aceste coduri sunt folosite de multe ţări într-o largă varietate de procese logistice.

Următoarele tipuri de organizaţii/structuri funcţionale sunt eligibile pentru alocarea codului NCAGE:

Codul NCAGE constă din 5 caractere, pentru România având următorul format: #***L, unde #=cifră, *=caracter alfanumeric.

IMPORTANT

BNC nu percepe taxe pentru alocarea codului NCAGE.

Codul NCAGE este valid atât timp cât entitatea nu îşi modifică denumirea sau codul unic de identificare - CIF. La modificarea acestor date, codul NCAGE se anulează, fiind necesară reluarea procedurii pentru obţinerea unui nou cod.

Termenul pentru alocarea codului NCAGE este între 3 şi 10 zile lucrătoare.

Modificările de date (altele decât denumirea sau CIF) vor fi comunicate conform procedurii descrise în secţiunea "Solicitare cod NCAGE/Formulare".

În scopul actualizării bazei de date cu agenţii economici care deţin cod NCAGE, BNC va solicita la intervale de doi ani verificarea şi actualizarea datelor care au stat la baza alocării codului NCAGE, prin email la punctul de contact precizat.

Mai multe detalii privind codul NCAGE pot fi obţinute la:

© 2018 Biroul Naţional de Codificare